Dlaczego TEDx?

MIND THE CHANGE. Co napędza naukę?

Jeżeli jedyne, co stałe, to zmiana, a ta jest prawem życia – z pewnością stanowi ona też prawo nauki. 

Czy – i w jakim stopniu – rzeczywiście jesteśmy w stanie przewidzieć zmiany lub świadomie nadawać im kierunek? To pytania, z którymi – odwołując się do własnych badawczych zainteresowań i doświadczeń – zmierzą się prelegentki oraz prelegenci tej odsłony TEDx University of Warsaw.

O wydarzeniu

TEDx to program lokalnych, samodzielnie organizowanych wydarzeń, które łączą ludzi, aby dzielić się doświadczeniem podobnym do konferencji TED.

Wybrane zdjęcia z wydarzenia

PC Mirosław Kaźmierczak / Uniwersytet Warszawski / CC BY-NC-ND 2.0

ZAPROSZENI

Kto nas zaskoczy i zainspiruje?

Tłumaczka ustna i audiowizualna. Członkini grupy badawczej Laboratorium Przekładu Audiowizualnego AVT Lab. Główne zainteresowania naukowe Gabrieli obejmują przekład audiowizualny, okulografię, audiowizualne przetwarzanie mowy i sztuczną inteligencję. Prowadzi projekt badawczy Dubbing w oczach widzów/Dubbing is in the eye of the beholder.

Gabriela Flis, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UW

Bada skuteczność nauczania języków obcych z wykorzystaniem aplikacji mobilnych, nowoczesne metody nauczania języków oraz jakość kształcenia językowego. Zajmuje się również ewaluacją jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w Polsce i w Europie.

Katarzyna Gajda, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UW

Specjalizuje się w biologii molekularnej, aktualnie zajmuje się poszukiwaniami białek enzymatycznych aktywnych w niskiej temperaturze oraz badaniem ich właściwości i potencjału aplikacyjnego. Oprócz pracy naukowej zajmuje się także popularyzacją nauki. Obecnie pełni funkcję wicedyrektora Festiwalu Nauki w Warszawie.

dr Takao Ishikawa, Wydział Biologii UW

Jej zainteresowania badawcze obejmują psychologię ekonomiczną i konsumencką oraz zachowania w mediach społecznościowych. W doktoracie bada zjawisko FOMO (‘fear of missing out’- lęk przed utratą).

Diana Jaworska, Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska UW

Realizuje projekt badawczy w Laboratorium Maszyn Biomolekularnych w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. W swoich badaniach podejmuje problem antybiotykooporności. Koncentruje się na peptydach. Wykorzystując zaplecze chemicznej syntezy, stabilizuje ich aktywną strukturę w celu poprawy ich aktywności przeciwbakteryjnej oraz biostabilności.

Julia Macyszyn, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UW

Interesują go technologie kwantowe, w szczególności precyzyjne sensory, technologie optyczne dla bezpiecznej komunikacji, a także popularne komputery kwantowe i ich praktyczne realizacje oparte na atomach. Zespół badawczy, który prowadzi, buduje światowej klasy eksperymenty z optyki kwantowej, na pograniczu fundamentalnej fizyki i zastosowań.

dr hab. Michał Parniak-Niedojadło, Wydział Fizyki UW, Centrum Nowych Technologii UW

Koncentruje się na opracowaniu nowych, wysokowydajnych testów do badania aktywności drobnoustrojów. Jego pasją jest szukanie sposobów na wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w celu sprostania wyzwaniom. W spółce spin-off Uniwersytetu Warszawskiego przyczynia się do rozwoju bio-nawozów z odpadów, takich jak ocet drzewny.

Luca Potenza, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UW

Jego specjalnością jest rozwój miast i regionów oraz foresight terytorialny. Skupia się na procesach zarządzania strategicznego i wykorzystania metod prognozowania w sektorze publicznym, głównie w samorządach. Współzałożyciel organizacji studenckiej Ad Futurum.

Michał Stokowski, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW

W swojej pracy naukowej analizuje efektywność polskiego systemu sądownictwa przy wykorzystaniu algorytmów uczenia maszynowego i bada możliwości aplikacji takich narzędzi w szeroko rozumianym biznesie prawniczym.

Maciej Świtała, Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska UW

Logopedka, mioterapeutka, terapeutka głosu, aktorka. W pracy naukowej koncentruje się na biomechanicznych podstawach mowy i fonetyce eksperymentalnej.

Anna Wojnarowska, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UW

Zawodowo związana z branżą reklamową. Jej zainteresowania badawcze obejmują szeroko pojęty marketing, w tym marketing medialny, reklamę społeczną, reklamę w Internecie oraz kulturę telewizyjną. Zgłębia też problematykę społecznych napięć w Stanach Zjednoczonych.

Ksenia Wróblewska, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW

Prowadzi badania dotyczące wpływu mikrocząstek plastiku na interakcje biologiczne u organizmów wodnych; zajmuje się również m.in. wpływem podwyższonej temperatury i sztucznego światła w nocy na ekologię organizmów wodnych oraz podejmuje próby wyizolowania ze środowiska bakterii zdolnych do trawienia tworzyw sztucznych.

Marcin Żebrowski, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UW

Program TEDx University of Warsaw

25.04.2024

Kto nas zaskoczy i zainspiruje?

W dwóch sesjach wystąpi 12 wyjątkowych mówców i mówczyń.

Sesja 1, godz. 16:30-18:00

Przerwa

Sesja 2, godz. 18:30-20:00

WYJĄTKOWE MIEJSCE

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Otwarty w 1999 roku nowy budynek Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie jest jednym z najciekawszych projektów architektonicznych w stolicy. Jego wizytówką jest znajdujący się na dachu gmachu Ogród, jeden z największych ogrodów dachowych w Europie. Budynek BUW jest spadkobiercą pierwszej biblioteki uniwersyteckiej, która powstała w 1817 roku i mieściła się w Pałacu Kazimierzowskim, będącym dzisiaj częścią Kampusu Głównego.

Adres: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, filary

Zdjęcia: Uniwersytet Warszawski

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, sentencje
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, regały z książkami
ZESPÓŁ ORGANIZATORÓW

Uniwersytet Warszawski

Sekcja Współpracy i Dialogu UW
Centrum Współpracy i Dialogu UW

logo-szkoly-doktorskie-uw
Bądźmy w kontakcie!

ZADAJ PYTANIE

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z organizatorami.