Współczesne społeczeństwa, w tym społeczeństwo polskie, są coraz bardziej zróżnicowane: na co dzień spotykamy ludzi z różnych grup etnicznych i kulturowych, osoby z różnymi niepełnosprawnościami, a także osoby starsze, nie mówiąc już o bogactwie indywidualnej ekspresji – stroju, fryzury, koloru włosów itp. Zróżnicowanie to jest coraz intensywniej obecne w naszym życiu, zarówno dlatego, że faktycznie jest go więcej, między innymi z powodu globalnych migracji, wydłużającej się średniej długości życia, a także dlatego, że coraz więcej jednostek decyduje się „wyjść z cienia”. W tym obszarze wciąż jest jednak do wykonania dużo pracy: większość z nas nie wie, jak można i należy wspierać ludzi różniących się od nas, jak się do nich odnosić, jakie problemy napotykają itp. Podczas naszego wydarzenia będziemy szukać odpowiedzi na te palące pytania. TEDx University of Warsaw poświęcony zostanie tematom ekonomii, ekologii, edukacji, a także kwestii starzenia się społeczeństw (i radzenia sobie jednostek z doświadczeniem wchodzenia w starość) oraz problematyce życia z niepełnosprawnością i w spektrum autyzmu.
O TEDx, x = niezależnie zorganizowane wydarzenie
W duchu idei wartych rozpowszechniania TEDx jest programem lokalnych, samodzielnie organizowanych wydarzeń, które gromadzą ludzi, aby dzielić się doświadczeniem podobnym do tego z konferencji TED. Podczas wydarzenia TEDx, prelegenci wideo TED Talks i wystąpień na żywo łączą się, aby wywołać głęboką dyskusję i nawiązać relacje. Te lokalne, samodzielnie zorganizowane wydarzenia noszą nazwę TEDx, gdzie x = określa niezależnie zorganizowane wydarzenie TED. Konferencja TED zapewnia ogólne wytyczne dla programu TEDx, ale poszczególne wydarzenia TEDx są organizowane samodzielnie. (Z zastrzeżeniem pewnych zasad i przepisów.).

TEDx Q&A dla publiczności

Poniżej prezentujemy streszczone w kilku punktach – na podstawie regulaminu zawartego na stronie TEDx-a – najważniejsze, z perspektywy uczestników, kwestie dotyczące partycypacji w wydarzeniu.

Format TEDx nie przewiduje sesji pytań i odpowiedzi dla publiczności.

Uczestnicy watch party nie mogą zamieniać się miejscami z publicznością na głównym wydarzeniu.

Tak. Jednakże w trakcie wydarzenia zachęcamy przede wszystkim do słuchania wystąpień. Używanie telefonów może rozpraszać innych uczestników wydarzenia, a także prelegentów. Wszystkie wystąpienia będzie nagrywać profesjonalna ekipa, a filmy zostaną opublikowane na kanale YouTube.

Tak. Jednakże w trakcie wydarzenia zachęcamy przede wszystkim do słuchania wystąpień. Używanie telefonów może rozpraszać innych uczestników wydarzenia, a także prelegentów. W trakcie wydarzenia zdjęcia będzie robił profesjonalny fotograf. Materiały opublikujemy na naszej stronie internetowej.

Ze względów organizacyjnych nie ma takiej możliwości. W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu konieczne jest poinformowanie o tym organizatorów.

W budynku jest winda, którą można dostać się do głównej sali. Sala, w której odbędzie się główne wydarzenie, jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na wydarzeniu będzie obecny również tłumacz PJM.

Szczegółowe zbiór zasad partycypacji w wydarzeniach TEDx można znaleźć tu:

TEDx Rules | Before you start | Organize a local TEDx event | Participate | TED

O TED

TED to organizacja non-profit poświęcona idei wartej rozpowszechniania. Po raz pierwszy przyjęła formę czterodniowej konferencji w Kalifornii 30 lat temu, obecnie TED rozwinęła się, aby rozwijać swoją misję poprzez podejmowanie wielu inicjatyw. Dwie coroczne konferencje TED zapraszają czołowych myślicieli i działaczy na całym świecie do wygłoszenia 18-minutowego lub krótszego przemówienia. Wiele z tych wypowiedzi jest następnie udostępnianych bezpłatnie na stronie TED.com. Wśród prelegentów TED byli między innymi Bill Gates, Jane Goodall, Elizabeth Gilbert, Sir Richard Branson, Nandan Nilekani, Philippe Starck, Ngozi Okonjo-Iweala, Sal Khan i Daniel Kahneman.

Coroczna konferencja TED odbywa się każdej wiosny w Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej. Inicjatywy medialne TED obejmują stronę TED.com, na której codziennie zamieszczane są nowe TED Talks; TED Translators, która zapewnia napisy i interaktywne transkrypcje, a także tłumaczenia od wolontariuszy z całego świata; oraz inicjatywę edukacyjną TED-Ed. TED powołała do życia projekt The Audacious Project, w ramach którego podejmowana jest współpraca w celu finansowania pomysłów mających potencjał do tworzenia zmian na rozległą skalę; TEDx, który wspiera osoby lub grupy w organizowaniu lokalnych, samodzielnie organizowanych wydarzeń w stylu TED na całym świecie, oraz program TED Fellows, czyli wsparcie kierowane do innowatorów z całego świata w celu zwiększaniu wpływu ich wybitnych działań i projektów.