Dlaczego TEDx?

Naukowy UPDATE. Młodzi badają świat

Nauka to nie tylko możliwość poznania otaczającej nas rzeczywistości. To także moc, która ją kształtuje, zmienia. Podczas tegorocznej edycji TEDxUniversityofWarsaw dowiemy się, jakie zmiany – już niedługo – zajdą za sprawą pracy badawczej osób znajdujących się dziś na początku naukowej ścieżki. Czas na Naukowy UPDATE!

Patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor UW prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak.

O wydarzeniu

TEDx to program lokalnych, samodzielnie organizowanych wydarzeń, które łączą ludzi, aby dzielić się doświadczeniem podobnym do konferencji TED.

Program TEDx University of Warsaw

30.06.2023

Kto nas zaskoczy i zainspiruje?

W dwóch sesjach wystąpi 13 wyjątkowych mówców i mówczyń.

Sesja 1, godz. 16:00-17:45

Przerwa

Sesja 2, godz. 18:15-19:45

ZAPROSZENI

Kto nas zaskoczy i zainspiruje?

Jest ekonomistą środowiska. Ukończył studia magisterskie na kierunkach ekonomia oraz ochrona środowiska. Następnie rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 2020 r. obronił pracę doktorską dotyczącą wyceny korzyści, jakie mieszkańcy miast czerpią dzięki obecności drzew. Od tego czasu pracuje jako adiunkt na UW , gdzie kontynuuje swoje badania, stale pogłębiając wiedzę na temat tego, dlaczego opłaca się sadzić drzewa w miastach.

dr Zbigniew Szkop, Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Zatrudniona na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Prowadzi badania na przecięciu ekonomii i regionalistyki. W swoim projekcie doktorskim zajmuje się wpływem lokalizacji na szanse przetrwania startupów technologicznych w Warszawie. Łącząc metody uczenia maszynowego z analityką przestrzenną, odkrywa, jak czynniki geograficzne wpływają na działanie przedsiębiorstw. Jest laureatką Diamentowego Grantu i zwyciężczynią nagrody “Epainos Prize” przyznawanej dla najlepszych młodych badaczy w dziedzinie regionalistyki.

Maria Kubara, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW

Doktorant III roku w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Badawczo interesuje się ciałopalnym obrządkiem pogrzebowym oraz społecznościami północnego i zachodniego Meksyku. W swojej pracy doktorskiej stara się łączyć te zainteresowania. Zajmuje się ciałopalnym obrządkiem pogrzebowym w jednym z rejonów zachodniego Meksyku. W ramach badań niezwiązanych bezpośrednio z pracą doktorską interesuje się bioarcheologiczną analizą szczątków ludzkich.

Adam Budziszewski, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UW

Third-year PhD student at Doctoral School of Humanities, University of Warsaw, where he also teaches courses on history of American policing, American comic books, and academic writing. His research interests include American superhero and non-mainstream comics, science fiction, video games, and police power. His dissertation focuses on how American comic books unconsciously celebrate and promote police violence through visual representations of moments of brutal encounters between characters. Outside his academic career, Alcinkaya is also an English teacher at his own online language school called English with Mert.

Ibrahim Mertcan Alcinkaya, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UW

Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego mająca doświadczenie w naukach biologicznych i chemicznych. Od trzech lat związana z Wydziałem Biologii, na którym ukończyła studia magisterskie z biotechnologii o specjalizacji mikrobiologia stosowana. Bada procesy związane z produkcją związków o wartości dodanej z produktów odpadowych i ubocznych z wykorzystaniem mikroorganizmów. Od dwóch lat podejmuje tematykę biorafinerii, która stanowi jej główne zainteresowanie naukowe.

Zuzanna Ruszkowska, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UW

Medioznawczyni, kulturoznawczyni, trenerka i popularyzatorka nauki. Doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, związana z Wydziałem Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii. Naukowo zajmuje się przemianami społecznymi zachodzącymi na skutek rewolucji technologicznej i starzenia się społeczeństw.

Martyna Dudziak-Kisio, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW

Od ponad pięciu lat związana jest z Wydziałem Nauk Ekonomicznych. Po ukończeniu studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Informatyka i Ekonometria, postanowiła kontynuować swoją uniwersytecką przygodę w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej na programie Quantitative Psychology and Economics. Zajmuje się niszową dziedziną ekonomii o wdzięcznej nazwie „ekonomia szczęścia”, a jej marzeniem jest, żeby ta dziedzina przeszła do naukowego mainstreamu.

Magdalena Grabowska, Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska UW

Absolwentka Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie doktorantka w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej UW. Specjalizuje się w badaniach bioarcheologicznych – analizie szczątków ludzkich oraz starożytnych pasożytów znalezionych na stanowiskach archeologicznych. Na ich podstawie odtwarza wiedzę o zdrowiu i higienie w przeszłości. Chwilowo skupia się na badaniach dotyczących historii Polski między XVI a XIX wiekiem.

Aleksandra Grzegorska, Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska UW

Prawniczka, naukowczyni i pasjonatka innowacji, a także partnerka i współzałożycielka kancelarii „Lexpertise”, która powstanie w tym roku – jej cel to połączenie prawa i nowych technologii. Po kilku latach pracy w kancelariach Magic Circle zrezygnowała z tej ścieżki, żeby pracować w Biurze RPO i walczyć z dyskryminacją. Prowadzi również bloga na Instagramie – @marianna.studiuje.prawo, na którym opowiada o realiach kariery młodej prawniczki, a także dzieli się swoim doświadczeniem ze studentami prawa.

Marianna Iaroslavska, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW

Pracownik naukowy Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obronił pracę doktorską. Specjalizuje się w społecznej historii Polski i Europy Środkowej w ujęciu porównawczym. Zajmuje go zwłaszcza historia pamięci i kultury piśmiennej w społecznościach miejskich. Kształcił się na mediewistę, jednak obecnie prowadzi badania w perspektywie międzyepokowej. Interesuje się również nowoczesnymi trendami dydaktyki akademickiej i popularyzacji wiedzy historycznej.

dr Piotr Okniński, Wydział Historii UW

Geografka miast, badaczka i wykładowczyni w Katedrze Geografii Miast i Planowania Przestrzennego na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia na temat procesów rozwoju miast, konfliktów przestrzennych oraz idei miast przyszłości. Jej praca doktorska (2021) dotyczyła roli rolnictwa miejskiego w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej miast Globalnego Południa, a zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim wokół zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem i systemami żywnościowymi miast.

dr Ada Górna, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

Doktorantka w Zakładzie Ekologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Eksploruje świat dzikiej przyrody i interakcji w nim zachodzących. Szczególnie interesują ją psowate, te dzikie i udomowione, oraz interakcje w jakie wchodzą. Jest członkinią Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”.

Kinga Stępniak, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UW

Prawniczka, bioetyczka, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją rozprawę doktorską o wynalazkach biotechnologicznych pochodzenia ludzkiego przygotowuje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na prawie cywilnym, prawie medycznym, własności intelektualnej i przemysłowej, a także na etyce badań naukowych.

Barbara Krzyżewska, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW

Prowadzący

Patrycjusz Wyżga – autor programu „Didaskalia” na YouTubie, dziennikarz z ponaddwudziestoletnim doświadczeniem. Obecnie prowadzi publicystyczne programy wideo w Wirtualnej Polsce, programy informacyjne w Telewizji WP oraz audycje w Radiu 357. Poprzednio był szefem zespołu dziennikarzy ekonomicznych w Programie Trzecim Polskiego Radia i głównym gospodarzem trzygodzinnego, popołudniowego pasma „Zapraszamy do Trójki”. Wcześniej – przez prawie 11 lat – pracował w TVN. Był prezenterem programów informacyjnych i prowadzącym rozmowy w TVN24 Biznes i Świat oraz – wcześniej – reporterem TVN CNBC, przygotowującym materiały o tematyce gospodarczej.

Patrycjusz Wyżga

Wybrane zdjęcia z wydarzenia

PC Krystian Szczęsny / Uniwersytet Warszawski / CC BY-NC-ND 2.0

WYJĄTKOWE MIEJSCE

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Otwarty w 1999 roku nowy budynek Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie jest jednym z najciekawszych projektów architektonicznych w stolicy. Jego wizytówką jest znajdujący się na dachu gmachu Ogród, jeden z największych ogrodów dachowych w Europie. Budynek BUW jest spadkobiercą pierwszej biblioteki uniwersyteckiej, która powstała w 1817 roku i mieściła się w Pałacu Kazimierzowskim, będącym dzisiaj częścią Kampusu Głównego.

Adres: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, filary

Zdjęcia: Uniwersytet Warszawski

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, sentencje
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, regały z książkami
ZESPÓŁ ORGANIZATORÓW

Uniwersytet Warszawski

Zespół Sekcji Centrum Współpracy i Dialogu UW

Uniwersytet Warszawski
Bądźmy w kontakcie!

ZADAJ PYTANIE

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z organizatorami.